Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Weert en Omstreken, de Risse

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 08-11-2018 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 08-11-2018) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 08-11-2018 doorgevoerd.
Geldend van 07-07-2008 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Risseweg 8
6004 RM Weert
Provincie Limburg
Postadres Postbus 82
6000 AB Weert
Telefoon (0495) 53 52 36 (algemeen)
Internet https://risse.nl (algemeen)
E-mail info@risse.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Weert en Omstreken, de Risse
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken, de Risse
Archiefzorgdrager Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken, de Risse

Bevoegdheden

De colleges van burgemeester en wethouders dragen aan het openbaar lichaam over: a) Alle bevoegdheden en verplichtingen die hun met betrekking tot de Wet sociale werkvoorziening toekomen, voor zover daarvan in de deze regeling niet wordt afgeweken. b) De colleges blijven zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de bevorderingsplicht, als bedoeld in artikel 1 lid 3 van de Wet sociale werkvoorziening.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie
07-07-2008 Gemeente Cranendonck
07-07-2008 Gemeente Nederweert
07-07-2008 Gemeente Weert

Doel

Het werkvoorzieningschap heeft tot doel: a. De uitvoering van de wet. b. Aan zo veel mogelijk ingezetenen van de deelnemende gemeenten, die blijkens een (her)indicatiebeschikking tot de doelgroep als bedoeld in artikel 1 onder a van de wet behoren, een dienstbetrekking krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht aan te bieden voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden. c. Een dienstbetrekking krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht aan te bieden voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden aan ingezetenen, die blijkens een (her)indicatiebeschikking tot de doelgroep als bedoeld in artikel 1 onder a van de wet behoren en van andere gemeenten wanneer deze gemeenten de Risse op grond van artikel 2 lid 2 van de wet, aanwijzen om de wet voor hen uit te voeren. d. Het ontwikkelen van arbeidsmogelijkheden van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die vallen onder de wet, met het oog op hun terugkeer in het reguliere arbeidsproces. e. Het ontwikkelen van arbeidsmogelijkheden van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die niet vallen onder de wet, maar onder andere wettelijke regelingen inzake gesubsidieerde arbeid of nog werkzaam zijn in het reguliere bedrijfsleven, door het bieden van faciliteiten en werkervaringsmogelijkheden gericht op terugkeer in het arbeidsproces.

Financieel

Organisatiecode 0288
KvK-nummer 14131889

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken, de Risse
Datum van oprichting 07-07-2008
Bezoekadres Risseweg 8
6004 RM Weert
Postadres Postbus 82
6000 AB Weert
Telefoon (0495) 53 52 36 (algemeen)
Internet https://risse.nl (algemeen)
E-mail info@risse.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.