Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 11-04-2019 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 11-04-2019) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 11-04-2019 doorgevoerd.
Geldend van 01-04-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort
Provincie Utrecht
Postadres Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Telefoon (033) 460 31 00 (algemeen)
Fax (033) 460 31 01
Internet https://www.hetwaterschapshuis.nl (algemeen)
E-mail info@hetwaterschapshuis.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Het Waterschapshuis
Archiefzorgdrager Het Waterschapshuis

Bevoegdheden

Zie hoofdstuk 3 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (22)

Datum toetreding Organisatie
01-07-2010 Aa en Maas
01-07-2010 Amstel, Gooi en Vecht
01-07-2010 Brabantse Delta
01-07-2010 De Dommel
01-07-2010 Het Waterschapshuis
01-07-2010 Hollandse Delta
01-07-2010 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
01-07-2010 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
01-07-2010 Hoogheemraadschap van Delfland
01-07-2010 Hoogheemraadschap van Rijnland
01-07-2010 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
01-07-2010 Hunze en Aa's
01-07-2010 Noorderzijlvest
01-07-2010 Rijn en IJssel
01-07-2010 Rivierenland
01-07-2010 Scheldestromen
01-07-2010 Vallei en Veluwe
01-07-2010 Vechtstromen
01-07-2010 Wetterskip Fryslân
01-07-2010 Zuiderzeeland
01-01-2016 Drents Overijsselse Delta
01-01-2017 Waterschap Limburg

Doel

De regeling wordt getroffen om een expertinstituut en service organisatie voor waterschappen in het leven te roepen met als doel het in opdracht van de deelnemende waterschappen en eventuele derden realiseren van renderende samenwerking op informatie- en bedrijfsprocessen en daarmee behartiging van behoeften van algemeen belang van de watersector.

Financieel

Organisatiecode 0652
KvK-nummer 56683464

Grondslagen (10)

Instellingsbesluiten (8)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Het Waterschapshuis
Datum van oprichting 01-07-2010
Bezoekadres Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort
Postadres Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Telefoon (033) 460 31 00 (algemeen)
Fax (033) 460 31 01
Internet https://www.hetwaterschapshuis.nl (algemeen)
E-mail info@hetwaterschapshuis.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.