Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis Geldend van 01-04-2017 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis

Geldend van 01-04-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort
Postadres Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Telefoon (033) 460 31 00 (algemeen)
Fax (033) 460 31 01
Internet https://www.hetwaterschapshuis.nl (algemeen)
E-mail info@hetwaterschapshuis.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie
Delegatie
Mandaat
Bronhouder Het Waterschapshuis
Archiefzorgdrager Het Waterschapshuis

Bevoegdheden

Zie hoofdstuk 3 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (22)

Datum toetreding Organisatie
01-07-2010 Aa en Maas (Waterschap)
01-07-2010 Amstel, Gooi en Vecht (Hoogheemraadschap)
01-07-2010 Brabantse Delta (Waterschap)
01-07-2010 Delfland (Hoogheemraadschap van)
01-07-2010 Dommel (Waterschap De)
01-07-2010 Fryslân (Wetterskip)
01-07-2010 Het Waterschapshuis
01-07-2010 Hollands Noorderkwartier (Hoogheemraadschap)
01-07-2010 Hollandse Delta (Waterschap)
01-07-2010 Hunze en Aa's (Waterschap)
01-07-2010 Noorderzijlvest (Waterschap)
01-07-2010 Rijn en IJssel (Waterschap)
01-07-2010 Rijnland (Hoogheemraadschap van)
01-07-2010 Rivierenland (Waterschap)
01-07-2010 Scheldestromen (Waterschap)
01-07-2010 Schieland en de Krimpenerwaard (Hoogheemraadschap van)
01-07-2010 Stichtse Rijnlanden (Hoogheemraadschap De)
01-07-2010 Vallei en Veluwe (Waterschap)
01-07-2010 Vechtstromen (Waterschap)
01-07-2010 Zuiderzeeland (Waterschap)
01-01-2016 Drents Overijsselse Delta (Waterschap)
01-01-2017 Limburg (Waterschap)

Doel

De regeling wordt getroffen om een expertinstituut en service organisatie voor waterschappen in het leven te roepen met als doel het in opdracht van de deelnemende waterschappen en eventuele derden realiseren van renderende samenwerking op informatie- en bedrijfsprocessen en daarmee behartiging van behoeften van algemeen belang van de watersector.

Financieel

Organisatiecode 0652

Grondslagen

Instellingsbesluiten (8) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Utrecht/CVDR73896/CVDR73896_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waterschap%20Brabantse%20Delta/302443/302443_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waterschap%20Brabantse%20Delta/CVDR302443/CVDR302443_2.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waterschap%20Velt%20en%20Vecht/272737/272737_1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-7407.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-18478.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2013-3367.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2013-3601.html
Wettelijke voorschriften (2) Waterschapswet
Wet gemeenschappelijke regelingen

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Het Waterschapshuis
Bezoekadres Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort
Postadres Postbus 2180
3800 CD Amersfoort
Telefoon (033) 460 31 00 (algemeen)
Fax (033) 460 31 01
Internet https://www.hetwaterschapshuis.nl (algemeen)
E-mail info@hetwaterschapshuis.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina