Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap Zeeuwsch-Vlaanderen Geldend van 30-12-2005 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap Zeeuwsch-Vlaanderen

Geldend van 30-12-2005 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Mr. F.J. Haarmanweg 33
4538 AN Terneuzen
Postadres Postbus 163
4530 AD Terneuzen
Telefoon (0115) 67 52 00 (algemeen)
Internet http://www.dethon.nl (algemeen)
E-mail info@dethon.nl (algemeen)

Basisgegevens

Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente Terneuzen

Bevoegdheden

Zie artikel 8 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie
01-01-1995 Gemeente Hulst
01-01-1995 Gemeente Sluis
01-01-1995 Gemeente Terneuzen

Financieel

Organisatiecode 0282
KvK-nummer 50593986

Grondslagen

Instellingsbesluiten (1) https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Hulst/78683/CVDR78683_1.html
Wettelijke voorschriften (2) Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet sociale werkvoorziening

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Sociaal Werkvoorzieningsschap DETHON
Bezoekadres Mr. F.J. Haarmanweg 33
4538 AN Terneuzen
Postadres Postbus 163
4530 AD Terneuzen
Telefoon (0115) 67 52 00 (algemeen)
Internet http://www.dethon.nl (algemeen)
E-mail info@dethon.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina