Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLT Samen Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLT Samen

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Hoofdstraat 115
2181 EC Hillegom
Postadres Postbus 32
2180 AA Hillegom
Telefoon 14 0252 (algemeen)
E-mail info@hltsamen.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie HLT Samen
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Werkorganisatie HLT Samen
Archiefzorgdrager Werkorganisatie HLT Samen

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2017 Gemeente Hillegom
01-01-2017 Gemeente Lisse
01-01-2017 Gemeente Teylingen

Doel

De regeling wordt getroffen ten behoeve van het bewerkstelligen van een krachtige en professionele uitvoering door de werkorganisatie van de door de gemeenten opgedragen taken. Daarmee biedt de werkorganisatie een kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en innovatieve dienstverlening aan de ‘klanten’ van de gemeenten: inwoners, bedrijven en instellingen. De werkorganisatie is ‘dienstbaar’ aan de drie autonome gemeentebesturen en maakt een zelfstandige beleidskoers voor de drie individuele gemeentebesturen mogelijk.

Financieel

Organisatiecode 0866

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke voorschriften (4):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Werkorganisatie HLT Samen
Alternatieve naam HLT Samen
Bezoekadres Hoofdstraat 115
2181 EC Hillegom
Postadres Postbus 32
2180 AA Hillegom
Telefoon 14 0252 (algemeen)
E-mail info@hltsamen.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina