Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Druten-Wijchen

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Kasteellaan 27
6602 DB Wijchen
Provincie Gelderland
Postadres Postbus 9000
6600 HA Wijchen
Telefoon (088) 432 70 00 (gemeente Wijchen)
(088) 432 70 00 (gemeente Druten)
Internet https://www.werkorganisatiedrutenwijchen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@wijchen.nl (gemeente Wijchen)
info@druten.nl (gemeente Druten)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Druten-Wijchen
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Werkorganisatie Druten-Wijchen
Archiefzorgdrager Werkorganisatie Druten-Wijchen

Bevoegdheden

Artikel 5 Bevoegdheden

  1. De daartoe bevoegde bestuursorganen van de gemeenten zullen in afzonderlijke mandaat, volmacht en machtigingsbesluiten bepalen welke bevoegdheden opgedragen worden aan de directeuren van de werkorganisatie.

  2. Ondermandaat is toegestaan, tenzij dat uitdrukkelijk is voorbehouden.

  3. Er wordt een register bijgehouden van de overeenkomstig het eerste en tweede lid (onder)gemandateerde bevoegdheden.

  4. Het college draagt de bevoegdheid om belastingambtenaren en leerplichtambtenaren te benoemen over aan het bestuur van de werkorganisatie.

  5. De werkorganisatie is gelet op artikel 31 van de wet niet bevoegd tot de aankoop van onroerend goed.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2018 Gemeente Druten College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Wijchen College van burgemeester en wethouders

Doel

Het belang van de regeling is het bewerkstelligen van een krachtige en professionele uitvoering van de werkorganisatie van de door de gemeenten opgedragen taken. Daarmee biedt de werkorganisatie een kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en innovatieve dienstverlening aan de klanten van de gemeenten: inwoners, bedrijven en instellingen. De werkorganisatie is ‘dienstbaar’ aan beide autonome gemeentebesturen en maakt een zelfstandige beleidskoers voor de gemeenten mogelijk.

Financieel

Organisatiecode 0897
KvK-nummer 70275602

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Werkorganisatie Druten-Wijchen
Datum van oprichting 01-01-2018
Bezoekadres Kasteellaan 27
6602 DB Wijchen
Postadres Postbus 9000
6600 HA Wijchen
Telefoon (088) 432 70 00 (gemeente Wijchen)
(088) 432 70 00 (gemeente Druten)
Internet https://www.werkorganisatiedrutenwijchen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@wijchen.nl (gemeente Wijchen)
info@druten.nl (gemeente Druten)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.