Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Sociale werkvoorziening Fryslân Gegevens van 01-01-2002 t/m heden

Zie ook

Sociale werkvoorziening Fryslân

Gegevens van 01-01-2002 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres
Postadres Postbus 515
9200 AM Drachten

Basisgegevens

Organisatietype Regionaal samenwerkingsorgaan
Datum van oprichting 01-01-2002

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Relaties (1)

Hoort bij gemeenschappelijke regeling (1):

Terug naar begin van de pagina