Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Sociale werkvoorziening Fryslân

Regionaal samenwerkingsorgaan

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 15-04-2019 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 15-04-2019) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 15-04-2019 doorgevoerd.
Gegevens van 01-01-2002 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Amperelaan 2
9207 AM Drachten
Postadres Postbus 515
9200 AM Drachten
Telefoon (0512) 58 65 86 (algemeen)
Internet https://www.caparis.nl (algemeen)
E-mail info@caparis.nl (algemeen)

Hoort bij gemeenschappelijke regeling (1)

Algemene informatie

Datum van oprichting 01-01-2002

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)