Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Fryslân Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Fryslân

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres
Postadres Postbus 515
9200 AM Drachten

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Fryslân
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Sociale werkvoorziening Fryslân
Archiefzorgdrager Sociale werkvoorziening Fryslân

Deelnemende organisaties (8)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2002 Gemeente Achtkarspelen
01-01-2002 Gemeente Heerenveen
01-01-2002 Gemeente Leeuwarden
01-01-2002 Gemeente Ooststellingwerf
01-01-2002 Gemeente Opsterland
01-01-2002 Gemeente Smallingerland
01-01-2002 Gemeente Tytsjerksteradiel
01-01-2002 Gemeente Weststellingwerf

Doel

De gemeenschappelijke regeling heeft tot doel de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en daaruit voortvloeiende voorschriften uit te voeren voor de acht aangesloten gemeenten. De uitvoering van de Wsw heeft het bestuur van de gemeenschappelijke regeling opgedragen aan Caparis NV.

Financieel

Organisatiecode 0296

Grondslagen (12)

Instellingsbesluiten (8):

Wettelijke voorschriften (4):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Sociale werkvoorziening Fryslân
Bezoekadres
Postadres Postbus 515
9200 AM Drachten

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina