Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Uitgeest (Uitgeest)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 02-07-2021 Op 29-12-2020 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Middelweg 28
1911 EG UITGEEST
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 7
1910 AA UITGEEST
Telefoon 14 0251 (algemeen)
Internet http://www.uitgeest.nl (algemeen)
E-mail info@uitgeest.nl (algemeen)

Algemene informatie

Oppervlakte 22,22 km2
Aantal inwoners 13520
Inwoners per km2 608
Plaatsen binnen deze gemeente Uitgeest

Functies

Burgemeester Dhr. S.M. Nieuwland (D66)
Fractievoorzitter Dhr. J.M. Zwarthoed (CDA),
Dhr. R. Oud (D66),
Dhr. J.N. Schouten (Progressief Uitgeest),
Mw. A.C.M. Terra (PvdA),
Dhr. A.M.M. Weijers (Uitgeest Lokaal),
Mw. G. Krom (Uitgeester Vrije Partij),
Dhr. M. Zuurbier (VVD)
Locoburgemeester Dhr. C.M. Beentjes (PvdA)
Raadsgriffier Mw. J.W.J. Vrolijk-Gevaert
Raadslid Dhr. J.M. Zwarthoed (CDA),
Mw. J.M. Kloosterman (CDA),
Dhr. M.A. Herpen (D66),
Dhr. R. Oud (D66),
Dhr. A.S. de Swart (Progressief Uitgeest),
Dhr. T Schouten (PU),
Dhr. A.T.J. van Son (Progressief Uitgeest),
Dhr. J.M. Dubelaar (Progressief Uitgeest),
Dhr. J.N. Schouten (Progressief Uitgeest),
Mw. M. Meulie (Progressief Uitgeest),
Mw. A.C.M. Terra (PvdA),
Dhr. A.M.M. Weijers (Uitgeest Lokaal),
Mw. G. Krom (Uitgeester Vrije Partij),
Dhr. M. Zuurbier (VVD),
Mw. A. Hartog (VVD)
Secretaris Dhr. P. Schouten
Wethouder Dhr. C.M. Beentjes (PvdA),
Dhr. J. Brouwer (PvdA),
Mw. C.G. van Weel-Niesten (Uitgeester Vrije Partij)

Gemeenteraad (15 zetels)

Partij Aantal zetels
Progressief Uitgeest 5
VVD 2
D66 2
CDA 2
Uitgeest Lokaal 1
PvdA 1
PU 1
Uitgeester Vrije Partij 1

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)