Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Nieuwkoop (Nieuwkoop)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 13-01-2022 Op 13-01-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 13-01-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Teylersplein 1
2441 LE NIEUWVEEN
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 1
2460 AA TER AAR
Telefoon 14 0172 (algemeen)
Internet http://www.nieuwkoop.nl (algemeen)
E-mail info@nieuwkoop.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Algemene informatie

Oppervlakte 90,0 km2
Aantal inwoners 28269
Inwoners per km2 314
Plaatsen binnen deze gemeente Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden, Ter Aar, Vrouwenakker, Woerdense Verlaat, Zevenhoven

Functies

Burgemeester Dhr. R.J. van Duijn (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. C.A.G.M. Egberts (CDA),
Dhr. C.J.P. van Belzen (ChristenUnie/SGP),
Mw. J.W.M. Pietersen (D66),
Mw. A.J. Schrama-van Kessel (Natuurlijk Nieuwkoop),
Mw. E.C.M. Keijzers (Samen Beter Nieuwkoop),
Dhr. T.C.J. de Kleer (VVD)
Locoburgemeester Dhr. G.A.H. Elkhuizen (Samen Beter Nieuwkoop)
Raadsgriffier Dhr. Jhr. E.R. van Holthe
Raadslid Dhr. A.A. van Wijk (CDA),
Dhr. B. Wijshijer (CDA),
Dhr. C.A.G.M. Egberts (CDA),
Dhr. D.A.G. Draper (CDA),
Dhr. L.J. Zoet (CDA),
Dhr. C.J.P. van Belzen (ChristenUnie/SGP),
Mw. J.W.M. Pietersen (D66),
Dhr. B. Dors (Natuurlijk Nieuwkoop),
Dhr. C.Q.M. Hagenaars (Natuurlijk Nieuwkoop),
Dhr. R.M. Carlier (Natuurlijk Nieuwkoop),
Mw. A.J. Schrama-van Kessel (Natuurlijk Nieuwkoop),
Dhr. L.J.J. Visser (Samen Beter Nieuwkoop),
Dhr. W.P.J. Geerlof (Samen Beter Nieuwkoop),
Mw. B. Verhage-Steenbergen (Samen Beter Nieuwkoop),
Mw. E.C.M. Keijzers (Samen Beter Nieuwkoop),
Mw. M. de Romijn (Samen Beter Nieuwkoop),
Mw. R.J.G. de Ridder (Samen Beter Nieuwkoop),
Dhr. J. Hardenberg (VVD),
Dhr. T.C.J. de Kleer (VVD),
Dhr. mr. A.P. Platen (VVD),
Mw. T.E.A. Kooman-Hoogervorst (VVD)
Secretaris Mw. N. Caspers
Wethouder Mw. J.A. Ingwersen (CDA),
Dhr. G.A.H. Elkhuizen (Samen Beter Nieuwkoop)

Gemeenteraad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
Samen Beter Nieuwkoop 6
CDA 5
Natuurlijk Nieuwkoop 4
VVD 4
D66 1
ChristenUnie/SGP 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)