Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Kapelle (Kapelle) (ZLD)

Zie ook

Gemeente Kapelle (Kapelle) (ZLD)

Adresgegevens

Bezoekadres Kerkplein 1
4421 AA KAPELLE
Postadres Postbus 79
4420 AC KAPELLE
Telefoon (0113) 33 31 10 (algemeen)
Internet http://www.kapelle.nl (algemeen)
E-mail gemeente@kapelle.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeente
Oppervlakte 49,61 km2
Aantal inwoners 12720
Inwoners per km2 256
Plaatsen binnen deze gemeente Kapelle, Kloetinge, Schore, Wemeldinge
Totaal aantal zetels gemeenteraad 15

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester waarnemend Dhr. A.M.T. Naterop (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. S.A. Mackintosh (CDA),
Dhr. P. Kruizinga (ChristenUnie),
Dhr. M.F. van Opstal (D66),
Dhr. P.A. Ganseman (Gemeentebelang),
Mw. J.A. van Zetten (PvdA),
Dhr. H. Keurhorst (SGP),
Dhr. I.A. Vleugel (VVD)
Locoburgemeester Dhr. J.H. Herselman (VVD)
Raadsgriffier Mw. A. Meijer
Raadslid Dhr. E.J.F. Franken (CDA),
Dhr. S.A. Mackintosh (CDA),
Dhr. P. Kruizinga (ChristenUnie),
Dhr. M.F. van Opstal (D66),
Dhr. A.W. Schmid (Gemeentebelang),
Dhr. J. van Leeuwen (Gemeentebelang),
Dhr. P.A. Ganseman (Gemeentebelang),
J.J. de Bert (PvdA),
Mw. J.A. van Zetten (PvdA),
Dhr. H. Keurhorst (SGP),
Dhr. P. van Dijk (SGP),
Dhr. I.A. Vleugel (VVD),
Dhr. J. Koster (VVD),
Dhr. J van der Meij (VVD),
Mw. C.A. van Loon-Noussen (VVD)
Secretaris Dhr. mr. A.J. van den Berge
Wethouder Dhr. E. Damen (CDA),
Mw. mr. A.B. Evertz (PvdA),
Dhr. J.H. Herselman (VVD)

Gemeenteraad (15 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 4
Gemeentebelang 3
SGP 2
PvdA 2
CDA 2
ChristenUnie 1
D66 1

Relaties (9)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9):

Terug naar begin van de pagina