Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Culemborg (Culemborg)

Zie ook

Gemeente Culemborg (Culemborg)

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 16-02-2021

Adresgegevens

Bezoekadres Ridderstraat 250
4101 BK CULEMBORG
Provincie Gelderland
Postadres Postbus 136
4100 AC CULEMBORG
Telefoon (0345) 47 77 00 (algemeen)
Internet http://www.culemborg.nl (algemeen)
E-mail info@culemborg.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (11)

Algemene informatie

Oppervlakte 31,23 km2
Aantal inwoners 28195
Inwoners per km2 902
Plaatsen binnen deze gemeente Culemborg

Functies

Burgemeester Dhr. drs. G.J. van Grootheest (GroenLinks)
Fractievoorzitter Mw. N. Geus-de Bruijn (CDA),
Dhr. S.A.D. Jumelet (ChristenUnie),
Dhr. A. El Boustati (Culemborg Centraal),
Dhr. P. Bos (Culemborg van Nu),
Mw. R.J. van Noortwijk (D66),
Dhr. T.A. de Kroon (GroenLinks),
Dhr. Y. Dagdag (PvdA),
Dhr. T.J. Heemskerk (SP),
Dhr. J.L.H.M. Braam (VVD)
Locoburgemeester Dhr. J. Reus (GroenLinks)
Raadsgriffier Mw. A.N. van Aarsen
Raadslid Dhr. M.C van Zandwijk (CDA),
Mw. N. Geus-de Bruijn (CDA),
Dhr. C.G. van der Zaag (ChristenUnie),
Dhr. S.A.D. Jumelet (ChristenUnie),
Dhr. A. El Boustati (Culemborg Centraal),
Dhr. A. Salama (Culemborg van Nu),
Dhr. P. Bos (Culemborg van Nu),
Mw. M.N. Bos (Culemborg van Nu),
Dhr. J. van Went (D66),
Mw. J.B. Rooks (D66),
Mw. R.J. van Noortwijk (D66),
Dhr. T.A. de Kroon (GroenLinks),
Dhr. ir. E.M.P. de Jong (GroenLinks),
Mw. C.A.M. de Laat (GroenLinks),
Mw. M.M.E. Peters (GroenLinks),
Dhr. Y. Dagdag (PvdA),
Dhr. T.J. Heemskerk (SP),
Dhr. C.G.A. de Raad (VVD),
Dhr. J.L.H.M. Braam (VVD),
Mw. A. van der Lee (VVD),
Mw. M.T. Kuijer (VVD)
Secretaris Dhr. ir. G.J.F.M. Vlekke
Wethouder Mw. M. Wichgers (Culemborg van Nu),
Dhr. N.H.M. Stolwijk (D66),
Dhr. J. Reus (GroenLinks),
Mw. S. Baggerman (PvdA)

Gemeenteraad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
GroenLinks 4
VVD 4
Culemborg van Nu 3
D66 3
ChristenUnie 2
CDA 2
PvdA 1
Culemborg Centraal 1
SP 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Gemeente
Terug naar begin van de pagina