Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Zorgkantoren Wlz Actief van 01-01-2015 t/m heden

Zie ook

Zorgkantoren Wlz

Actief van 01-01-2015 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres
Postadres

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Cluster van zbo's
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Overig
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Aantekening Dit is een cluster van zbo’s waarop de kaderwet zelfstandige bestuursorganen niet van toepassing is. De onderliggende onderdelen van dit cluster worden niet in dit register benoemd. De minister van VWS wijst per regio een Wlz-uitvoerder aan als zorgkantoor.
Kaderwet zbo's van toepassing Nee

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Taken & bevoegdheden

Doelmatige en kwalitatief verantwoorde uitvoering van de Wlz als aangewezen regionale Wlz-uitvoerder,in het bijzonder beheerstaken (administratie en controle). Het zorgkantoor zorgt ervoor dat aan verzekerden die wonen in de regio waarvoor het als zorgkantoor is aangewezen desgevraagd de informatie wordt verschaft over de voorwaarden waaronder zij in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget, en zorgt ervoor dat het budget indien dit is verleend, binnen een redelijke termijn beschikbaar wordt gesteld.

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina