Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) Actief van 01-01-1988 t/m 31-12-2018

Zie ook

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ)

Actief van 01-01-1988 t/m 31-12-2018

Adresgegevens

Bezoekadres Prinsessegracht 19 C
2514 AP Den Haag
Postadres
Telefoon (070) 361 71 11 (algemeen)
Internet http://www.svdj.nl (algemeen)
E-mail info@svdj.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 22
Toelichting afwijkende bepaling Uitzondering van Artikel 22 betreft besluiten die betrekking hebben op de taakuitoefening (Tweede Kamer 2007-2008, 25268, nr. 50, mededeling minister van OCW).
Personeelsomvang in FTE 7,1 (op 31-12-2017)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
12-03-2018 TK 32827 nr. 124

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Taken & bevoegdheden

  • Handhaven en bevorderen van de pluriformiteit van de pers, voor zover die van belang is voor de informatie en opinievorming;
  • verlenen van financiële steun aan de pers;
  • verrichten dan wel doen verrichten van onderzoek met betrekking tot het functioneren van de pers.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina