Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) Actief van 01-01-1988 t/m 31-12-2018

Zie ook

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ)

Actief van 01-01-1988 t/m 31-12-2018

Adresgegevens

Bezoekadres Prinsessegracht 19 C
2514 AP Den Haag
Postadres
Telefoon (070) 361 71 11 (algemeen)
Internet http://www.svdj.nl (algemeen)
E-mail info@svdj.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kaderwet zbo van toepassing Ja
Afwijkende bepaling artikel 22
Personeelsomvang in FTE 7,1 (op 31-12-2017)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP
Kamerstuk laatste evaluatieverslag TK 32827 nr. 124
Datum laatste evaluatieverslag 12-03-2018

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Taken & bevoegdheden

  • Handhaven en bevorderen van de pluriformiteit van de pers, voor zover die van belang is voor de informatie en opinievorming;
  • verlenen van financiĆ«le steun aan de pers;
  • verrichten dan wel doen verrichten van onderzoek met betrekking tot het functioneren van de pers.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina