Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) Actief van 01-01-2015 t/m 15-03-2019

Zie ook

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN)

Actief van 01-01-2015 t/m 15-03-2019

Adresgegevens

Bezoekadres Weg der Verenigde Naties 1
3527 KT Utrecht
Postadres Postbus 4077
3502 HB Utrecht
Telefoon (030) 721 07 80 (algemeen)
Internet http://www.visitaties.nl (algemeen)
E-mail info@visitaties.nl (algemeen)

Basisgegevens

Type zbo Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kaderwet zbo van toepassing Ja
Personeelsomvang in FTE 0.5 (op 31-12-2017)
Geldende CAO CAO Woondiensten (voor medewerkers, niet voor directie)
Aangesloten bij pensioenfonds Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW)

Grondslagen

Wettelijke voorschriften (1) Woningwet, artikel 53a eerste lid

Taken & bevoegdheden

  • De onafhankelijke instantie heeft tot taak ervoor te zorgen dat er eens per vier jaar bij corporaties een visitatie kan worden uitgevoerd, specifiek door het aanwijzen van 'deskundige instanties'. SVWN doet dat door het accrediteren van bureaus die visitaties mogen uitvoeren. (zie ook art. 2 Statuten).

Wijzigingsgeschiedenis (2)

01-01-2019: Bekijk versie
01-01-2015: U bekijkt nu deze versie

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina