Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs (VF)

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

Adresgegevens

Bezoekadres Blaak 22
3011 TA Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 4839
6401 JM Heerlen
Telefoon (010) 217 76 40 (algemeen)
Internet http://www.vervangingsfonds.nl/ (algemeen)
E-mail secretariaat@vfpf.org (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Personeelsomvang in FTE 36,1 (op 31-12-2017) Deze zbo deelt samen met de Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs (Pf) een personeelsbestand.
Geldende CAO CAO PO
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Grondslagen (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Taken & bevoegdheden

Zorgdragen voor de vergoeding van de kosten die verband houden met vervanging van personeel van de onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs.

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.