Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) Actief van 01-01-2016 t/m heden

Zie ook

Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO)

Actief van 01-01-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Joop van den Endeplein 1
1217 WJ Hilversum
Postadres Postbus 913
1200 AX Hilversum
Telefoon (035) 625 80 70 (algemeen)
Internet https://www.stichtingrpo.nl/ (algemeen)
E-mail contact@stichtingrpo.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kaderwet zbo's van toepassing Nee
Personeelsomvang in FTE 3,0 (op 31-12-2017)

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Taken & bevoegdheden

De RPO wordt belast met de volgende taken:

  • het bevorderen van samenwerking en coördinatie met het oog op de uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau;
  • het behartigen van zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de regionale publieke mediadienst en de regionale publieke media-instellingen;
  • het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten en het vaststellen van normen voor de honorering van freelancers, mede in naam van de regionale publieke media-instellingen;
  • het bevorderen van een doelmatige inzet van de gelden die bestemd zijn voor de verzorging en verspreiding van het media-aanbod en het bevorderen van geïntegreerde financiële verslaglegging en verantwoording;
  • het inrichten, in stand houden, beheren en exploiteren en regelen van het gebruik van organen, diensten en faciliteiten, waaronder studio’s en distributie-infrastructuren, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau;
  • andere taken waarmee zij bij de wet wordt belast.

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina