Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Nederlands Letterenfonds Actief van 01-01-2010 t/m 31-12-2018

Zie ook

Stichting Nederlands Letterenfonds

Actief van 01-01-2010 t/m 31-12-2018

Adresgegevens

Bezoekadres Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam
Postadres Postbus 16588
1001 RB Amsterdam
Telefoon (020) 520 73 00 (algemeen)
Internet http://www.letterenfonds.nl/ (algemeen)
E-mail post@letterenfonds.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Aantekening Het fonds is in 2010 ontstaan uit een fusie van de Stichting Fonds voor de Letteren en de Stichting Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds.
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 22
Toelichting afwijkende bepaling Zover het een besluit betreft dat het bestuur van een fonds neemt ter uitvoering van de in art. 9, eerste lid, van de wet op het specifiek cultuurbeleid bedoelde taak.
Personeelsomvang in FTE 26,3 (op 31-12-2017)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Taken & bevoegdheden

  • Het fonds bevordert de kwaliteit en de diversiteit van de Nederlands- en Friestalige letteren, en van literatuur in Nederlandse of Friese vertaling.
  • Verder bevordert het fonds de productie van kwalitatief hoogstaande, oorspronkelijk Nederlands- en Friestalige literaire werken;
  • het bevordert de vertaling van deze werken in andere talen en
  • het bevordert de vertaling in het Nederlands en het Fries van literaire werken uit moeilijk toegankelijke talen.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina