Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed van Landbouwgewassen (NAK) Actief van 01-01-1932 t/m 15-03-2019

Zie ook

Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed van Landbouwgewassen (NAK)

Actief van 01-01-1932 t/m 15-03-2019

Adresgegevens

Bezoekadres Randweg 14
8304 AS Emmeloord
Postadres Postbus 1115
8300 BC Emmeloord
Telefoon (0900) 06 25 (algemeen)
Internet http://www.nak.nl/ (algemeen)
E-mail nak@nak.nl (algemeen)

Basisgegevens

Type zbo Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Kaderwet zbo van toepassing Ja
Personeelsomvang in FTE 199.0 (op 31-12-2017)
Geldende CAO Eigen CAO
Aangesloten bij pensioenfonds Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw
Kamerstuk laatste evaluatieverslag TK 25268 nr. 157
Datum laatste evaluatieverslag 19-12-2017

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Openbaar gezag (Artikel 1.3, lid 1a, WNT)

Grondslagen

Wettelijke voorschriften (1) Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005, artikel 19

Taken & bevoegdheden

  • Bevorderen, door middel van keuringen, dat betrouwbaar teeltmateriaal van landbouwgewassen in het verkeer gebracht, verder verhandeld en uitgevoerd wordt;
  • verstrekken van certificaten ten bewijze van goedkeuring;
  • toezicht houden op de naleving van de voorschriften;
  • uitvoeren van fytosanitaire export- en importinspecties en het waarmerken van het fytosanitaire certificaat.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

01-01-2019: Bekijk versie
01-01-1932: U bekijkt nu deze versie

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina