Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Rijkshavenmeesters Actief van 01-01-1988 t/m heden

Zie ook

Rijkshavenmeesters

Actief van 01-01-1988 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres
Postadres

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Cluster van zbo's
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Overig
Relatie met ministerie Infrastructuur en Waterstaat
Aantekening Dit is een cluster van zbo’s die niet onder de werking van de kaderwet zelfstandige bestuursorganen valt. De onderliggende onderdelen van dit cluster worden daarom niet in dit register benoemd.
Kaderwet zbo's van toepassing Nee
Personeelsomvang in FTE 0,0 (op 31-12-2016)

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Taken & bevoegdheden

De Rijkshavenmeester/het Havenbedrijf Rotterdam verricht nautisch beheer/taken voor de Gemeente Rotterdam en het Rijk, zoals ten aanzien van het toelatingsbeleid, het ad hoc opleggen van loodsplicht, het geven van opdrachten voor vaarwegmarkering en het geven van verkeersaanwijzingen.

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina