Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Registratiecommissies KNMG, KNMP, KNMT, FGzPt en VenVN Actief van 01-01-1998 t/m heden

Zie ook

Registratiecommissies KNMG, KNMP, KNMT, FGzPt en VenVN

Actief van 01-01-1998 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres
Postadres

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Cluster van zbo's
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Aantekening De volledige beroepsorganisaties Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), Federatie van Gezondheidspsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (VenVN) zijn geen zbo’s behorende tot dit cluster. De Registratiecommissies van de eerder genoemde beroepsorganisatie zijn dit wel.
Kaderwet zbo van toepassing Ja
Afwijkende bepaling artikel 22
Kamerstuk laatste evaluatieverslag TK. 32772 nr. 26
Datum laatste evaluatieverslag 29-05-2017

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Relaties (5)

Zelfstandige bestuursorganen behorende bij dit cluster (5):

Taken & bevoegdheden

Indien een organisatie van beoefenaren van een beroep als bedoeld in artikel 3 van de hierboven genoemde Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), voor de inschrijving van beroepsbeoefenaren die een bijzondere deskundigheid hebben verworven met betrekking tot de uitoefening van een deelgebied van hun beroep, een specialistenregister heeft en daaraan een titel is verbonden, kan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepalen dat die titel als wettelijk erkende specialistentitel wordt aangemerkt. Een aanvraag daartoe wordt gedaan door het bestuur van de organisatie; het bestuur kan de bevoegdheid daartoe overdragen aan een orgaan. Deze organen zijn zbo’s die onderdeel zijn van dit cluster.
In het kort:

  • de inschrijving van specialisten,
  • Het doorhalen van de inschrijving van specialisten,
  • Het schorsen van de inschrijving van specialisten

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina