Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Notarissen Actief van 01-01-1842 t/m heden

Zie ook

Notarissen

Actief van 01-01-1842 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres
Postadres

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Cluster van zbo's
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Overig
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid
Aantekening Opnieuw ingesteld in 1999. Dit is een cluster van zbo’s die niet onder de werking van de kaderwet zelfstandige bestuursorganen valt. De onderliggende onderdelen van dit cluster worden daarom niet in dit register benoemd.
Kaderwet zbo's van toepassing Nee

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Taken & bevoegdheden

  • De wet heeft de notaris de bevoegdheid gegeven authentieke akten op te maken, met name op het gebied van:
  • het personen- en familierecht (het opmaken van huwelijkse voorwaarden, testamenten, echtscheidingsakten, verklaringen van erfrecht enz.);
  • het onroerende zaakrecht (het opmaken van akten van levering, hypotheekakten, akten in het kader van een openbare veiling enz.);
  • het rechtspersonenrecht (het opmaken van oprichtingsakten, statutenwijzigingen, akten van overdracht en uitgifte (emissie) van aandelen, akten van juridische fusie en -splitsing en dergelijke).
  • Daarnaast kunnen partijen de notaris ook vragen om andere akten voor hen in notariële vorm op te maken.

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina