Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Onderzoeksraad voor veiligheid Actief van 01-01-1999 t/m 31-12-2018

Zie ook

Onderzoeksraad voor veiligheid

Actief van 01-01-1999 t/m 31-12-2018

Adresgegevens

Bezoekadres Lange Voorhout 9
2514 EA Den Haag
Postadres Postbus 95404
2509 CK Den Haag
Telefoon (070) 333 70 00 (algemeen)
Internet http://www.onderzoeksraad.nl/ (algemeen)
E-mail info@onderzoeksraad.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid
Aantekening De Onderzoeksraad voor veiligheid is vanaf 1 februari 2005 de voortzetting van de Raad voor de Transportveiligheid.
Kaderwet zbo van toepassing Ja
Afwijkende bepaling artikel 12, 20, 21, 23, 39
Personeelsomvang in FTE 67,1 (op 31-12-2017)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP
Kamerstuk laatste evaluatieverslag TK 32008-(R1883) nr. 2
Datum laatste evaluatieverslag 29-06-2015

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Taken & bevoegdheden

De Onderzoeksraad heeft, met het uitsluitende doel toekomstige voorvallen te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, tot taak te onderzoeken en vast te stellen wat de oorzaken of vermoedelijke oorzaken van individuele of categorieën voorvallen en van de omvang van hun gevolgen zijn en daaraan zo nodig aanbevelingen te verbinden.De raad is bevoegd onderzoek te verrichten naar gebeurtenissen op terreinen zoals verkeer en vervoer, defensie, gezondheid, defensie, milieu, branden en explosies, industrie, bouw, natuurrampen. In beginsel komen alle voorvallen in aanmerking voor onderzoek door de raad, met uitzondering van gebeurtenissen op het gebied van openbare orde, terreurbestrijding, vredesmissies, oorlogshandelingen en dergelijke. De raad is bevoegd voor het gehele Koninkrijk, dus Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina