Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

Adresgegevens

Bezoekadres Plesmanlaan 100
2332 CB Leiden
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 2304
2301 CH Leiden
Telefoon (071) 579 57 77 (algemeen)
Internet http://www.transplantatiestichting.nl/ (algemeen)
E-mail info@transplantatiestichting.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 22
Toelichting afwijkende bepaling Artikel 22 van de Kaderwet is uitgezonderd voor zover het besluiten betreft met betrekking tot het toewijzen van organen.
Geldende CAO Eigen CAO op basis van CAO Ziekenhuizen
Aangesloten bij pensioenfonds Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
19-10-2016 TK 32772 nr. 19

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Taken & bevoegdheden

  • Orgaancentrum:centrale donoraanname;
  • toewijzing van organen en weefsels;
  • transport van organen;
  • patiëntenregistratie op de (inter-)nationale wachtlijst.
    Voor de internationale uitwisseling van organen en weefsels wordt nauw samengewerkt met Eurotransplant International en Bio Implant Services (BIS).
  • Transplantatie en follow-up:beheren van een database waarin alle relevante transplantatie- en donatiegegevens zijn opgenomen, ten behoeve van internationale samenwerking en voor de evaluatie van donatie- en transplantatieresultaten.
  • Raadplegen Donorregister:volgens de Wet op de Orgaandonatie (Wod) zijn artsen verplicht het Donorregister te raadplegen indien er sprake is van een medisch geschikte donor, dit gebeurt via de Nederlandse Transplantatie Stichting.

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.