Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Nederlandse Publieke Omroep (NPO)

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

Adresgegevens

Bezoekadres Bart de Graaffweg 2
1217 ZL Hilversum
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 26444
1202 JJ Hilversum
Telefoon (035) 677 88 99 (algemeen)
Internet https://over.npo.nl/ (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Aantekening De Kaderwet zbo's is niet van toepassing, omdat de zbo-taak een neventaak is (Tweede Kamer 2007-2008, 25268, nummer 50, mededelingen minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).
Kaderwet zbo's van toepassing Nee
Personeelsomvang in FTE 11,9 (op 31-12-2017)

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Taken & bevoegdheden

  • Het bevorderen van samenwerking en coördinatie binnen de landelijke publieke omroep.
  • Het indelen van de zendtijd van de instellingen die zendtijd hebben verkregen voor landelijke omroep.
  • De bekostiging van de instellingen die zendtijd hebben verkregen voor landelijke omroep.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.