Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Nederlandse Loodsencorporatie (NLC) Actief van 01-01-1988 t/m heden

Zie ook

Nederlandse Loodsencorporatie (NLC)

Actief van 01-01-1988 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Berghaven 16
3151 HB Hoek van Holland
Postadres Postbus 830
3000 AV Rotterdam
Telefoon (088) 900 2500 (algemeen)
Internet http://www.loodswezen.nl/ (algemeen)
E-mail info@loodswezen.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Infrastructuur en Waterstaat
Kaderwet zbo's van toepassing Nee
Geldende CAO n.v.t.
Aangesloten bij pensioenfonds Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen (BPL)

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Taken & bevoegdheden

De gezamenlijke registerloodsen vormen de Nederlandse loodsencorporatie (NLC). Het lidmaatschap van de corporatie is verplicht en van rechtswege geregeld. De NLC is een openbaar lichaam voor beroep in de zin van artikel 134 van de Grondwet. De corporatie heeft verordenende bevoegdheid ten opzichte van haar leden op een aantal gebieden, zoals de opleiding, beroepsuitoefening en dienstverlening. Handhaving van de verordeningen geschiedt tuchtrechtelijk, door het tuchtcollege loodsen. De corporatie heeft drie organen: de voorzitter, die de corporatie extern vertegenwoordigt, de algemene raad, die het dagelijks bestuur vormt, en de ledenvergadering, die de verordeningen vaststelt.

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina