Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

Adresgegevens

Bezoekadres Koningskade 4
2596 AA Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 91503
2509 EC Den Haag
Telefoon (070) 456 80 50 (algemeen)
Internet https://www.emissieautoriteit.nl/ (algemeen)
E-mail info@emissieautoriteit.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Economische Zaken en Klimaat
Aantekening Het appaaraat van de NEa is vormgegeven in een agentschap. Alleen het bestuur van de NEa is een zbo.
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Afwijkende bepaling artikel 18
Toelichting afwijkende bepaling Artikel 2.9 Wet milieubeheer
Personeelsomvang in FTE 0,6 (op 31-12-2016)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Evaluatieverslagen (1)

Datum Kamerstuk
01-10-2018 TK 25268 nr. 168

Grondslagen (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Taken & bevoegdheden

Ondersteunt de uitvoering van de emissiehandel (broeikasgassen) en toetst als onafhankelijk toezichthouder de naleving van de regels omtrent broeikasgassen.

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.