Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) Actief van 01-01-2012 t/m 31-12-2018

Zie ook

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

Actief van 01-01-2012 t/m 31-12-2018

Adresgegevens

Bezoekadres Koningskade 4
2596 AA Den Haag
Postadres Postbus 91503
2509 EC Den Haag
Telefoon (070) 456 80 50 (algemeen)
Internet https://www.emissieautoriteit.nl/ (algemeen)
E-mail info@emissieautoriteit.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Economische Zaken en Klimaat
Aantekening Het appaaraat van de NEa is vormgegeven in een agentschap. Alleen het bestuur van de NEa is een zbo.
Kaderwet zbo van toepassing Ja
Afwijkende bepaling artikel 18
Personeelsomvang in FTE 0,6 (op 31-12-2016)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP
Kamerstuk laatste evaluatieverslag TK 25268 nr. 168
Datum laatste evaluatieverslag 01-10-2018

Grondslagen (2)

Wettelijke voorschriften (2):

Taken & bevoegdheden

Ondersteunt de uitvoering van de emissiehandel (broeikasgassen) en toetst als onafhankelijk toezichthouder de naleving van de regels omtrent broeikasgassen.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina