Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Keuringsinstanties Volksgezondheid, Welzijn en Sport Actief van 01-01-1970 t/m heden

Zie ook

Keuringsinstanties Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Actief van 01-01-1970 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres
Postadres

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Cluster van zbo's
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Overig
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Aantekening Dit is een cluster van zbo’s die niet onder de werking van de kaderwet zelfstandige bestuursorganen valt. De onderliggende onderdelen van dit cluster worden daarom niet in dit register benoemd.
Kaderwet zbo van toepassing Nee

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Taken & bevoegdheden

Het uitvoeren van verschillende werkzaamheden in het kader van keurigs- en beoordelingsprocedures omschreven in de Warenwet.

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina