Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Keuringsinstanties als bedoeld in artikel 10.9 Telecommunicatiewet Actief van 01-01-1995 t/m heden

Zie ook

Keuringsinstanties als bedoeld in artikel 10.9 Telecommunicatiewet

Actief van 01-01-1995 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres
Postadres

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Cluster van zbo's
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Overig
Relatie met ministerie Economische Zaken en Klimaat
Aantekening T.a.v. privaatrechtelijke deeltijd keuringsinstanties is besloten dat deze niet noodzakelijk onder de Kaderwet zbo's hoeven te worden gebracht. Zie meer hierover: Kamerstukken TK 2007/08. 25 268, nr. 53 (brief van de Minister van Economische Zaken). Dit is een cluster van zbo’s die niet onder de werking van de kaderwet zelfstandige bestuursorganen valt. De onderliggende onderdelen van dit cluster worden daarom niet in dit register benoemd.
Kaderwet zbo's van toepassing Nee

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Taken & bevoegdheden

Het afgeven van rapporten, certificaten of EG-typeverklaringen voor radio- en randapparatuur en voor elektromagnetische compabiliteit.

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina