Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Klassenbureaus Scheepvaart Actief van 01-01-1984 t/m heden

Zie ook

Klassenbureaus Scheepvaart

Actief van 01-01-1984 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres
Postadres

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Cluster van zbo's
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Overig
Relatie met ministerie Infrastructuur en Waterstaat
Aantekening Dit is een cluster van zbo’s die niet onder de werking van de kaderwet zelfstandige bestuursorganen valt. De onderliggende onderdelen van dit cluster worden daarom niet in dit register benoemd.
Kaderwet zbo's van toepassing Nee
Personeelsomvang in FTE 0,0 (op 31-12-2016)

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Taken & bevoegdheden

Klassenbureaus in hun rol als erkende organisatie (erkend door de EU) worden door een vlaggenstaat aangewezen om op te treden namens deze vlaggenstaat. Voor Nederland gaat het om het uitvoeren van inspecties en de afgifte van de daarbij behorende certificaten. Zeeschepen die onder Nederlandse vlag (willen) varen, worden door de klassenbureaus initieel en daarna periodiek gecontroleerd om na te gaan of ze voldoen aan de regelgeving en of de certificaten verlengd kunnen worden. Klassenbureaus voeren ook certificerende werkzaamheden uit voor de International Ship & Port facility Security Code (ISPS code).

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina