Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Havenbeheerders Actief van 01-01-1983 t/m heden

Zie ook

Havenbeheerders

Actief van 01-01-1983 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres
Postadres

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Cluster van zbo's
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Overig
Relatie met ministerie Infrastructuur en Waterstaat
Aantekening Dit is een cluster van zbo’s die niet onder de werking van de kaderwet zelfstandige bestuursorganen valt. De onderliggende onderdelen van dit cluster worden daarom niet in dit register benoemd.
Kaderwet zbo's van toepassing Nee
Personeelsomvang in FTE 0,0 (op 31-12-2016)

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Taken & bevoegdheden

  • De beheerder van een aangewezen haven draagt zorg voor een toereikende voorziening voor het in ontvangst nemen van scheepsafval en overige schadelijke stoffen afkomstig van schepen. Deze taak kan worden uitgevoerd door een zogenoemde houder van een havenontvangstvoorziening.
  • Daarnaast kan de havenbeheerder op grond van de Wet havenstaatscontrole de toegang van een schip, dat op een zogenoemde zwarte of grijze lijst staat, tot zijn haven weigeren.

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina