Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Directeur-generaal van de Statistiek (CBS) Actief van 01-01-1899 t/m 31-12-2018

Zie ook

Directeur-generaal van de Statistiek (CBS)

Actief van 01-01-1899 t/m 31-12-2018

Adresgegevens

Bezoekadres Henri Faasdreef 312
2492 JP Den Haag
Postadres Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Telefoon (070) 337 38 00 (algemeen)
Internet http://www.cbs.nl/ (algemeen)
E-mail info@cbs.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Economische Zaken en Klimaat
Kaderwet zbo van toepassing Ja
Personeelsomvang in FTE 1784,5 (op 31-12-2017)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP
Kamerstuk laatste evaluatieverslag TK 25268 nr. 74
Datum laatste evaluatieverslag 22-01-2012

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Taken & bevoegdheden

De DG is belast met het besturen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat tot taak heeft het van overheidswege verrichten van statistisch onderzoek ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap en het openbaar maken van de op grond van zodanig onderzoek samengestelde statistieken. Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiƫle) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina