Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Kadaster) Actief van 01-01-1994 t/m 31-12-2018

Zie ook

Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Kadaster)

Actief van 01-01-1994 t/m 31-12-2018

Adresgegevens

Bezoekadres Hofstraat 110
7311 KZ Apeldoorn
Postadres Postbus 9046
7300 GH Apeldoorn
Telefoon (088) 183 20 00 (algemeen)
Internet http://www.kadaster.nl/ (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kaderwet zbo van toepassing Ja
Afwijkende bepaling artikel 15
Personeelsomvang in FTE 1676,0 (op 31-12-2017)
Geldende CAO Eigen CAO
Aangesloten bij pensioenfonds ABP
Kamerstuk laatste evaluatieverslag TK 25268 nr. 129
Datum laatste evaluatieverslag 17-12-2015

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Taken & bevoegdheden

  • Bevorderen van de rechtszekerheid bij het maatschappelijk verkeer in vastgoed, inclusief schepen en luchtvaartuigen door:inwinnen, accepteren, muteren, beheren en verstrekken van informatie over vastgoed;
  • het instandhouden van een net van zogenaamde coƶrdinaatpunten, de Rijksdriehoeksmeting;
  • meewerken aan het landinrichtingsproces;
  • het vervaardigen, verzamelen, houden en bijwerken van geografische gegevens en het landsdekkend cartografisch weergeven daarvan (artikel 3 kadasterwet).

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina