Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Commissie schadefonds geweldsmisdrijven (SGM)

Zelfstandig bestuursorgaan Afzonderlijke zbo

Adresgegevens

Bezoekadres Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 71
2501 CB Den Haag
Telefoon (070) 414 20 00 (algemeen)
Internet http://www.schadefonds.nl/ (algemeen)
E-mail info@schadefonds.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Personeelsomvang in FTE 84,4 (op 31-12-2017)
Geldende CAO CAO Rijk (ondersteunend bureau)
Aangesloten bij pensioenfonds ABP (ondersteunend bureau)

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Zelfstandige bestuursorganen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Taken & bevoegdheden

Tegemoetkomen aan slachtoffers van ernstige opzettelijk gepleegde geweldsmisdrijven voor de letstelschade. Indien betrokkene is overleden, kunnen nabestaanden een verzoek doen om een uitkering.

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.