Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

College voor Toetsen en Examens (CvTE) Actief van 01-01-2009 t/m 31-12-2018

Zie ook

College voor Toetsen en Examens (CvTE)

Actief van 01-01-2009 t/m 31-12-2018

Adresgegevens

Bezoekadres Muntstraat 7
3512 ET Utrecht
Postadres Postbus 315
3500 AH Utrecht
Telefoon (030) 284 07 00 (algemeen)
Internet https://www.cvte.nl/ (algemeen)
E-mail info@cvte.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kaderwet zbo van toepassing Ja
Personeelsomvang in FTE 33,8 (op 31-12-2017)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP
Kamerstuk laatste evaluatieverslag TK 34000 VIII, nr. 94
Datum laatste evaluatieverslag 01-05-2015

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Taken & bevoegdheden

  • Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de centrale examens, de centrale rekentoets en de staatsexamens in het voortgezet onderwijs;
  • de examens rekenen, Nederlandse taal en Engels in het (middelbaar) beroepsonderwijs;
  • de centrale eindtoets in het primair onderwijs;
  • en de staatsexamens Nederlands als tweede taal.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina