Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (CvTA) Actief van 01-01-2003 t/m 31-12-2018

Zie ook

College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (CvTA)

Actief van 01-01-2003 t/m 31-12-2018

Adresgegevens

Bezoekadres Herengracht 566
1017 CH Amsterdam
Postadres Postbus 15072
1001 MB Amsterdam
Telefoon (020) 303 02 61 (algemeen)
Internet http://www.cvta.nl/ (algemeen)
E-mail info@cvta.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid
Kaderwet zbo van toepassing Ja
Afwijkende bepaling artikel 18, 21, 22
Personeelsomvang in FTE 2,8 (op 31-12-2017)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP
Kamerstuk laatste evaluatieverslag TK 29838 nr. 88
Datum laatste evaluatieverslag 12-12-2016

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Taken & bevoegdheden

Uitoefenen van toezicht op collectieve beheersorganisaties, die door de Minister zijn aangewezen om vergoedingen op gezag van Auteurswet of de Wet op de Naburige Rechten te innen en te verdelen.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina