Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

College gerechtelijk deskundigen (NRGD) Actief van 01-01-2010 t/m heden

Zie ook

College gerechtelijk deskundigen (NRGD)

Actief van 01-01-2010 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Catharijnesingel 56
3511 GE Utrecht
Postadres Postbus 12080
3501 AB Utrecht
Telefoon (030) 256 70 40 (algemeen)
Internet http://www.nrgd.nl (algemeen)
E-mail deskundigenregister@nrgd.nl (algemeen)

Basisgegevens

Type zbo Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid
Aantekening Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) wordt bestuurd door het onafhankelijke College gerechtelijk deskundigen. Het College is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo.)
Kaderwet zbo van toepassing Ja
Personeelsomvang in FTE 9.0 (op 31-12-2017)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP
Kamerstuk laatste evaluatieverslag TK 27279 nr. 230
Datum laatste evaluatieverslag 09-04-2015

Grondslagen

Wettelijke voorschriften (2) Besluit register deskundige in strafzaken
Wetboek van Strafvordering, artikel 51k

Taken & bevoegdheden

  • Het overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 12 tot en met 14 en 17 tot en met 19 Brdis beslissen op een aanvraag tot inschrijving of tot herinschrijving en overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 Brdis over de eventuele doorhaling uit het register, het doen inrichten en onderhouden van het register waarin die beslissingen worden verwerkt alsmede het geven van aanwijzingen daaromtrent aan het bureau.
  • Te bevorderen dat per deskundigheidsgebied specifieke eisen worden opgesteld ter nadere uitwerking van de in artikel 12, tweede lid, Brdis bedoelde eisen.
  • Het vaststellen van een gedragscode die de gedragsregels bevat waaraan de geregistreerde deskundige zich dient te houden.
  • Het in overleg met de secretaris vaststellen van de door het bureau ter ondersteuning van de werkzaamheden van het College te verrichten activiteiten.

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina