Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Autoriteit Persoonsgegevens (AP) Actief van 01-01-2000 t/m 31-12-2018

Zie ook

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Actief van 01-01-2000 t/m 31-12-2018

Adresgegevens

Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Postadres Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Telefoon (070) 888 85 00 (algemeen)
Internet https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ (algemeen)
E-mail info@autoriteitpersoonsgegevens.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Eigen rechtspersoonlijkheid
Relatie met ministerie Justitie en Veiligheid
Kaderwet zbo van toepassing Ja
Afwijkende bepaling artikel 12, 20, 21, 22, 23
Personeelsomvang in FTE 80,5 (op 31-12-2017)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Taken & bevoegdheden

  • Toezicht houden op de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig het bij en krachtens de wet bepaalde;
  • toezicht houden op de verwerking van persoonsgegevens in Nederland, wanneer de verwerking plaatsvindt overeenkomstig het recht van een ander land van de Europese Unie;
  • adviseren over voorstellen van wet en ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur die geheel of voor een belangrijk deel betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens;
  • toetsen van gedragscodes;
  • voorafgaand onderzoek naar verwerkingen met bijzondere risico's;
  • adviseren over vergunningen voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie;
  • behandelen van klachten en verzoeken van betrokkenen en andere belanghebbenden;
  • diverse taken ingevolge de Wet politiegegevens en andere bijzondere wetgeving;
  • diverse internationaalrechtelijke taken, die verband houden met het voorgaande.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina