Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) Actief van 01-01-2017 t/m 31-12-2018

Zie ook

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

Laatst bijgewerkt op: 05-09-2019
Actief van 01-01-2017 t/m 31-12-2018

Adresgegevens

Bezoekadres Koningskade 4
2596 AA Den Haag
Postadres Postbus 16001
2500 BA Den Haag
Telefoon (088) 489 05 00 (algemeen)
Internet https://www.autoriteitnvs.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Infrastructuur en Waterstaat
Kaderwet zbo's van toepassing Ja (zie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1):

Organisatietype

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo

Taken & bevoegdheden

De ANVS verleent vergunningen, registreert meldingen en registreert en erkent deskundigen en stralingsartsen. De ANVS houdt toezicht en kan maatregelen treffen wanneer dat voor de nucleaire veiligheid of stralingsbescherming noodzakelijk is. De ANVS zorgt er verder met een aantal partners voor dat Nederland zo goed mogelijk is voorbereid op stralingsincidenten en kernongevallen. Ook heeft de autoriteit een taak bij de ontwikkeling van beleid voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, waaronder ook beleid voor radioactief afval. Ze bereidt wet- en regelgeving voor of adviseert hierover. Op internationaal vlak werkt de ANVS samen met verschillende buitenlandse overheden, autoriteiten en organisaties zoals het IAEA.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina