Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Autoriteit Consument en Markt (ACM) Actief van 01-01-2013 t/m heden

Zie ook

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Actief van 01-01-2013 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Muzenstraat 41
2511 WB Den Haag
Postadres Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon (070) 722 20 00 (algemeen)
Internet http://www.acm.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Economische Zaken en Klimaat
Aantekening De ACM is ingesteld op 1 april 2013. In de ACM zijn NMa, OPTA en Consumentenautoriteit opgegaan.
Kaderwet zbo van toepassing Ja
Afwijkende bepaling artikel 22
Personeelsomvang in FTE 537,0 (op 31-12-2018)
Geldende CAO CAO Rijk
Aangesloten bij pensioenfonds ABP
Kamerstuk laatste evaluatieverslag TK 25268 nr. 132
Datum laatste evaluatieverslag 18-12-2015

Grondslagen (1)

Wettelijke voorschriften (1):

Taken & bevoegdheden

ACM is belast met taken (hoofdzakelijk nalevingstoezicht en bestuursrechtelijke handhaving) op grond van de

  • Wet handhaving consumentenbescherming,
  • Mededingingswet,
  • Telecommunicatiewet,
  • Postwet 2009,
  • Elektriciteitswet 1998,
  • Gaswet en vervoerswetgeving (Wet personenvervoer 2000, Loodsenwet, Spoorwegwet, Wet luchtvaart en Scheepvaartverkeerswet).

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina