Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Autoriteit Financiële Markten (AFM) Actief van 01-01-1995 t/m 31-12-2018

Zie ook

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Actief van 01-01-1995 t/m 31-12-2018

Adresgegevens

Bezoekadres Vijzelgracht 50
1017 HS Amsterdam
Postadres Postbus 11723
1001 GS Amsterdam
Telefoon (020) 797 20 00 (algemeen)
Internet http://www.afm.nl/ (algemeen)
E-mail info@afm.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Zelfstandig bestuursorgaan
Subtype Afzonderlijke zbo
Rechtsvorm Privaatrechtelijk - Stichting
Relatie met ministerie Financiën
Kaderwet zbo van toepassing Ja
Afwijkende bepaling artikel 21, 22, 28, 33
Personeelsomvang in FTE 620,9 (op 31-12-2017)
Geldende CAO Geen CAO
Aangesloten bij pensioenfonds Pensioenfonds AFM
Kamerstuk laatste evaluatieverslag TK 25268 nr. 143
Datum laatste evaluatieverslag 03-04-2017

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Openbaar gezag (Artikel 1.3, lid 1a, WNT)

Grondslagen (2)

Wettelijke voorschriften (2):

Taken & bevoegdheden

Houden van gedragstoezicht op de financiële markten ter bevordering van een ordelijk en transparant marktproces, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen, en de bescherming van de consument.

De AFM heeft op grond van de Wft tot taak het gedragstoezicht op de financiële markten uit te oefenen en te beslissen over de toelating van financiële ondernemingen op de financiële markten. Het gedragstoezicht is, mede in het belang van de stabiliteit van het financiële stelsel, gericht op ordelijke en transparante financiële marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten.

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina