Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling WSD Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling WSD

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Schouwrooij 20
5281 RE Boxtel
Postadres Postbus 173
5280 AD Boxtel
Telefoon (0411) 650 111 (algemeen)
Internet https://www.wsd-groep.nl (algemeen)
https://www.wsd-groep.nl/contact.html (contact)
E-mail info@wsd-groep.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling WSD
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente Boxtel
Archiefzorgdrager WSD
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten
Sociale zekerheid | Jongeren
Sociale zekerheid | Ouderen
Sociale zekerheid | Werkloosheid
Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Werk | Arbeidsomstandigheden
Werk | Werkgelegenheid

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Deelnemende organisaties (11)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2002 Gemeente Best
01-01-2002 Gemeente Boxtel
01-01-2002 Gemeente Haaren
01-01-2002 Gemeente Nuenen c.a.
01-01-2002 Gemeente Oirschot
01-01-2002 Gemeente Oisterwijk
01-01-2002 Gemeente Schijndel
01-01-2002 Gemeente Sint-Michielsgestel
01-01-2002 Gemeente Sint-Oedenrode
01-01-2002 Gemeente Son en Breugel
01-01-2002 Gemeente Vught

Doel

Het schap heeft tot doel de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. Ter realisering van deze doelstelling draagt het schap er onder meer zorg voor dat zij aan zoveel mogelijk ingezetenen, die blijkens een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking tot de doelgroep behoren, een dienstbetrekking aanbiedt voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden. Het schap heeft mede ten doel andere vormen van gesubsidieerde arbeid uit te voeren dan wel te doen uitvoeren. Het algemeen bestuur van WSD kan hiertoe een of meerdere privaatrechtelijke rechtspersonen oprichten, overeenkomstig artikel 18, tweede lid.

Financieel

Organisatiecode 0292
KvK-nummer 17254987

Grondslagen

Instellingsbesluiten (4) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Boxtel/489555/489555_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Vught/CVDR335076/CVDR335076_1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-149095.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-30988.html
Wettelijke voorschriften (3) Gemeentewet
Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet sociale werkvoorziening

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan WSD
Alternatieve naam Werkvoorzieningsschap De Dommel
Bezoekadres Schouwrooij 20
5281 RE Boxtel
Postadres Postbus 173
5280 AD Boxtel
Telefoon (0411) 650 111 (algemeen)
Internet https://www.wsd-groep.nl (algemeen)
https://www.wsd-groep.nl/contact.html (contact)
E-mail info@wsd-groep.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina