Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Dampten 26
1624 NR Hoorn
Postadres Postbus 566
1620 AN Hoorn
Telefoon (0229) 25 87 58 (algemeen)
Internet http://www.werksaamwf.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Gemeente Hoorn
Archiefzorgdrager WerkSaam Westfriesland
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten
Bestuur | Organisatie en beleid
Sociale zekerheid | Gezin en kinderen
Sociale zekerheid | Jongeren
Sociale zekerheid | Ouderen
Sociale zekerheid | Werkloosheid
Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Werk | Arbeidsomstandigheden
Werk | Werkgelegenheid

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2015 Gemeente Drechterland
01-01-2015 Gemeente Enkhuizen
01-01-2015 Gemeente Hoorn
01-01-2015 Gemeente Koggenland
01-01-2015 Gemeente Medemblik

Doel

WerkSaam wil inwoners van Westfriesland naar vermogen laten deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt en het beroep van inwoners op een uitkering zoveel mogelijk beperken. Hiertoe ondersteunt WerkSaam werkzoekenden, uitkeringsgerechtigden en werkgevers in de regio. Het doel van WerkSaam is om uitvoering te geven aan de taken van de Westfriese gemeenten op het gebied van werk en inkomen en om de daartoe beschikbare middelen optimaal aan te wenden.

Financieel

Organisatiecode 0266
KvK-nummer 37148710

Grondslagen

Instellingsbesluiten (7) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoorn/CVDR385771/CVDR385771_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Koggenland/CVDR352966/CVDR352966_1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-67013.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-2694.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-17115.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-18165.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-47663.html
Wettelijke voorschriften (4) Algemene wet bestuursrecht
Gemeentewet
Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet sociale werkvoorziening

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan WerkSaam Westfriesland
Bezoekadres Dampten 26
1624 NR Hoorn
Postadres Postbus 566
1620 AN Hoorn
Telefoon (0229) 25 87 58 (algemeen)
Internet http://www.werksaamwf.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina