Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Rijksstraatweg 3b
3286 LS Klaaswaal
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal
Telefoon (0186) 57 72 22 (algemeen)
(0800) 020 08 73 (algemeen)
Internet https://www.svhw.nl (algemeen)
https://www.svhw.nl/contact (contactformulier)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder gemeenschappelijke regeling samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling
Archiefzorgdrager gemeenschappelijke regeling samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling
Beleidsterreinen natuur en milieu | natuur- en landschapsbeheer,
openbare orde en veiligheid | veiligheid,
organisatie en bedrijfsvoering,
overheidsfinanciën | belasting,
zorg en gezondheid

Bevoegdheden

Artikel 4: Bevoegdheden

Ter behartiging van de in artikel 3 genoemde belangen dragen de Deelnemers aan het SVHW de bevoegdheden over, welke benodigd zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot de heffing en invordering van de belastingen, heffingen en rechten, de Wet waardering onroerende zaken, de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, de administratie van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de Deelnemers en derden, een en ander als aangeven in de aan deze Regeling gehechte bijlage, die met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid door het Dagelijks bestuur wordt opgesteld en bijgehouden.

De Deelnemers geven elkaar wederzijdse toestemming om de bevoegdheden als bedoeld in het eerste lid, voor zover die niet reeds zijn overgedragen, over te dragen aan het SVHW. Het Dagelijks bestuur neemt de bevoegdheden als bedoeld in de vorige volzin op in de bij deze Regeling behorende bijlage, zendt deze bijlage aan de Deelnemers, en draagt er zorg voor dat het bestuur van de gemeente Cromstrijen de bijlage zendt aan gedeputeerde staten van de provincies waarin de Deelnemende rechtspersonen zijn gelegen.

Aan het SVHW worden geen verordenende bevoegdheden toegekend.

Deelnemende organisaties (21)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2008 Gemeente Alblasserdam College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Albrandswaard College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Barendrecht College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Binnenmaas College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Brielle College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Cromstrijen College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Korendijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Oud-Beijerland College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Strijen College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Hollandse Delta Dagelijks bestuur
01-01-2008 Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard Dagelijks bestuur
01-01-2016 Gemeente Aalburg College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Goeree-Overflakkee College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Hardinxveld-Giessendam College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Hellevoetsluis College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Krimpenerwaard College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Molenwaard College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Nieuwkoop College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Werkendam College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Woudrichem College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Zederik College van burgemeester en wethouders

Doel

De Regeling wordt getroffen in het belang van een zo doelmatig mogelijke uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot:

a. de heffing en invordering van belastingen, heffingen en rechten;

b. de Wet waardering onroerende zaken;

c. de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

d. de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken;

e. de administratie van vastgoedgegevens;

f. het verstrekken van vastgoedgegevens aan de Deelnemers en derden.

Financieel

Organisatiecode 0498
KvK-nummer 54750016

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (6)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan gemeenschappelijke regeling samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling
Afkorting SVHW
Datum van oprichting 01-01-2008
Bezoekadres Rijksstraatweg 3b
3286 LS Klaaswaal
Postadres Postbus 7059
3286 ZH Klaaswaal
Telefoon (0186) 57 72 22 (algemeen)
(0800) 020 08 73 (algemeen)
Internet https://www.svhw.nl (algemeen)
https://www.svhw.nl/contact (contactformulier)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.