Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Stadhuisplein 1
4531 GZ Terneuzen
Postadres Postbus 35
4530 AA Terneuzen
Telefoon (0115) 745 100 (algemeen)
Internet http://www.rudzeeland.nl (algemeen)
E-mail info@rud-zeeland.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Regionale uitvoeringsdienst Zeeland
Archiefzorgdrager Regionale uitvoeringsdienst Zeeland
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten,
Bestuur | Provincies,
Bestuur | Waterschappen,
Huisvesting | Bouwen en verbouwen,
Natuur en milieu | Afval,
Natuur en milieu | Bodem,
Natuur en milieu | Energie,
Natuur en milieu | Geluid,
Natuur en milieu | Lucht,
Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer,
Natuur en milieu | Stoffen,
Natuur en milieu | Water,
Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening,
Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer

Bevoegdheden

De bevoegdheden betreffen: - VTH-taken; - bestuursrechtelijke taken; - privaatrechtelijke taken; - financiële taken; - personele taken. Bronnen hiervoor zijn: - Delegatiebesluit; - Diverse (onder)mandaat regelingen.

Deelnemende organisaties (15)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2014 Gemeente Borsele
01-01-2014 Gemeente Goes
01-01-2014 Gemeente Hulst
01-01-2014 Gemeente Kapelle
01-01-2014 Gemeente Middelburg
01-01-2014 Gemeente Noord-Beveland
01-01-2014 Gemeente Reimerswaal
01-01-2014 Gemeente Schouwen-Duiveland
01-01-2014 Gemeente Sluis
01-01-2014 Gemeente Terneuzen
01-01-2014 Gemeente Tholen
01-01-2014 Gemeente Veere
01-01-2014 Gemeente Vlissingen
01-01-2014 Provincie Zeeland
01-01-2014 Scheldestromen

Doel

De regeling wordt getroffen ter ondersteuning van de colleges bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten. Voorts wordt de regeling getroffen ter behartiging van de taken voortvloeiend uit het Besluit risico’s zware ongevallen 1999.

Financieel

Organisatiecode 0820
KvK-nummer 58596313

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (1):

Wettelijke voorschriften (3):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regionale uitvoeringsdienst Zeeland
Afkorting RUD Zeeland
Bezoekadres Stadhuisplein 1
4531 GZ Terneuzen
Postadres Postbus 35
4530 AA Terneuzen
Telefoon (0115) 745 100 (algemeen)
Internet http://www.rudzeeland.nl (algemeen)
E-mail info@rud-zeeland.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina