Overheid.nl| Overheidsorganisaties

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken

Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland

Doel

Deze regeling heeft ten doel binnen een gebied, als aangegeven op de bij deze regeling behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening: a. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling in de openluchtrecreatie; b. in samenhang met het vorenstaande tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu c. het tot stand brengen en duurzaam in stand houden van het specifiek en gedifferentieerde karakter van het landschap door bescherming, ontwikkeling en consolidatie van de waarden die het in zich draagt.

Algemeen

Regionaal samenwerkingsorgaan

Deelnemende organisaties (10)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke voorschriften (1)

Financieel

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

 

Acties

Inloggen MijnOverheidDigid logo