Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland

Adresgegevens

Bezoekadres Noorderlaaik 1
1511 BX Oostzaan
Postadres
Telefoon (075) 684 43 38 (algemeen)
Internet https://www.twiske-waterland.nl (algemeen)
E-mail info@twiske-waterland.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Recreatieschap Twiske-Waterland
Archiefzorgdrager Recreatieschap Twiske-Waterland
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten,
Cultuur en recreatie | Recreatie,
Economie | Toerisme

Deelnemende organisaties (10)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2012 Gemeente Amsterdam
01-01-2012 Gemeente Beemster
01-01-2012 Gemeente Edam-Volendam
01-01-2012 Gemeente Landsmeer
01-01-2012 Gemeente Oostzaan
01-01-2012 Gemeente Purmerend
01-01-2012 Gemeente Waterland
01-01-2012 Gemeente Wormerland
01-01-2012 Gemeente Zaanstad
01-01-2012 Provincie Noord-Holland

Doel

Deze regeling heeft ten doel binnen een gebied, als aangegeven op de bij deze regeling behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening: a. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling in de openluchtrecreatie; b. in samenhang met het vorenstaande tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu c. het tot stand brengen en duurzaam in stand houden van het specifiek en gedifferentieerde karakter van het landschap door bescherming, ontwikkeling en consolidatie van de waarden die het in zich draagt.

Financieel

Organisatiecode 0869

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (1):

Wettelijke voorschriften (1):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Recreatieschap Twiske-Waterland
Datum van oprichting 01-01-2012
Bezoekadres Noorderlaaik 1
1511 BX Oostzaan
Postadres
Telefoon (075) 684 43 38 (algemeen)
Internet https://www.twiske-waterland.nl (algemeen)
E-mail info@twiske-waterland.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina