Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant Geldend van 01-06-2018 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

Geldend van 01-06-2018 t/m heden

Gemeenschappelijke Regeling Regio West‐Brabant

Adresgegevens

Bezoekadres Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Postadres Postbus 503
4870 AM Etten-Leur
Telefoon (076) 50 27 200 (algemeen)
Internet https://www.west-brabant.eu (algemeen)
E-mail info@west-brabant.eu (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Regio West‐Brabant
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Regio West-Brabant
Archiefzorgdrager Regio West-Brabant
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten,
Bestuur | Organisatie en beleid,
Cultuur en recreatie | Cultuur,
Cultuur en recreatie | Recreatie,
Economie | Bouwnijverheid,
Economie | Handel,
Economie | Industrie,
Economie | Ondernemen,
Economie | Toerisme,
Economie | Transport,
Financiën | Begroting,
Huisvesting | Bouwen en verbouwen,
Migratie en integratie | Integratie,
Natuur en milieu | Afval,
Natuur en milieu | Bodem,
Natuur en milieu | Energie,
Natuur en milieu | Geluid,
Natuur en milieu | Lucht,
Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer,
Natuur en milieu | Stoffen,
Natuur en milieu | Water,
Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs,
Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs,
Onderwijs en wetenschap | Overige vormen van onderwijs,
Ruimte en infrastructuur | Netwerken,
Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening,
Sociale zekerheid | Jongeren,
Sociale zekerheid | Ouderen,
Verkeer | Spoor,
Verkeer | Water,
Verkeer | Weg,
Werk | Werkgelegenheid,
Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid

Bevoegdheden

Zie de artikelen 9, 13, 15 en 17 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (19)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2011 Gemeente Aalburg
01-01-2011 Gemeente Alphen-Chaam
01-01-2011 Gemeente Baarle-Nassau
01-01-2011 Gemeente Bergen op Zoom
01-01-2011 Gemeente Breda
01-01-2011 Gemeente Drimmelen
01-01-2011 Gemeente Etten-Leur
01-01-2011 Gemeente Geertruidenberg
01-01-2011 Gemeente Halderberge
01-01-2011 Gemeente Moerdijk
01-01-2011 Gemeente Oosterhout
01-01-2011 Gemeente Roosendaal
01-01-2011 Gemeente Rucphen
01-01-2011 Gemeente Steenbergen
01-01-2011 Gemeente Tholen
01-01-2011 Gemeente Werkendam
01-01-2011 Gemeente Woensdrecht
01-01-2011 Gemeente Woudrichem
01-01-2011 Gemeente Zundert

Doel

De regeling heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen, primair ten behoeve van de economisch ruimtelijke structuurversterking van West-Brabant. Onder deze belangen vallen in elk geval: • Economische Zaken; • Mobiliteit; • Ruimtelijke Ontwikkeling; • Arbeidsmarktbeleid. Daarnaast heeft de regeling tot doel om andere belangen van deelnemende gemeenten te behartigen met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.

Financieel

Organisatiecode 0684

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (4):

Wettelijke voorschriften (1):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regio West-Brabant
Afkorting RWB
Datum van oprichting 01-01-2011
Bezoekadres Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Postadres Postbus 503
4870 AM Etten-Leur
Telefoon (076) 50 27 200 (algemeen)
Internet https://www.west-brabant.eu (algemeen)
E-mail info@west-brabant.eu (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina