Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres De Giesel 17
6081 PG Haelen
Postadres Postbus 4096
6080 AB Haelen
Telefoon (0475) 59 46 32 (algemeen)
Fax (0475) 59 52 77
Internet https://www.rdmaasland.nl (algemeen)
E-mail info@rdmaasland.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente Leudal
Archiefzorgdrager Reinigingsdienst Maasland
Beleidsterreinen Natuur en milieu | Afval

Bevoegdheden

Art. 5 van de gemeenschappelijke regeling: Ten behoeve van de uitvoering van de in artikel 4 genoemde taken komen aan het bestuur van het openbaar lichaam die bevoegdheden van (beleids)uitvoerende aard toe, zoals die daarvoor bij of krachtens enig wettelijk voorschrift aan de gemeentebesturen zijn of worden toegekend.

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie
14-01-1963 Gemeente Echt-Susteren
14-01-1963 Gemeente Leudal
14-01-1963 Gemeente Maasgouw
14-01-1963 Gemeente Peel en Maas
14-01-1963 Gemeente Roerdalen

Doel

Zorgdragen voor een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen. E.e.a. als beschreven in wet milieubeheer art 10.21 en 10.22. Zorgdragen voor schoonmaak openbare ruimte en verwijdering kolkenslib. Inzameling en verwerking bedrijfsafvalstoffen.

Financieel

Organisatiecode 0315
KvK-nummer 50904809

Grondslagen

Instellingsbesluiten (2) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leudal/12229/12229_2.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-10751.html
Wettelijke voorschriften (1) Wet gemeenschappelijke regelingen

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Reinigingsdienst Maasland
Afkorting RD Maasland
Bezoekadres De Giesel 17
6081 PG Haelen
Postadres Postbus 4096
6080 AB Haelen
Telefoon (0475) 59 46 32 (algemeen)
Fax (0475) 59 52 77
Internet https://www.rdmaasland.nl (algemeen)
E-mail info@rdmaasland.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina